Chiến lược phát triển du lịch tpHCM

👉 Mua SÁCH (sale 60%)

Chiến lược phát triển du lịch tpHCM

  • Giới thiệu
  • Tải về máy

Tải ebook chiến lược phát triển du lịch tpHCM pdf. Tài liệu tập huấn dùng trong khóa tập huấn chiến lược phát triển du lịch và phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích đánh giá tình hình hoạt động du lịch hiện tại và đưa ra giải pháp phát triển.

Ebook chiến lược phát triển du lịch tp HCM

Ebook chiến lược phát triển du lịch và phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị của thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ miễn phí trên website thichsach.com chuyên mục tạp chí du lịch. Nội dung sách xoay quanh việc phân tích tình hình hoạt động du lịch ở thời điểm hiện tại, đồng thời đưa ra dẫn chứng và ví dụ minh họa cùng với giải pháp để phát triển du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Ebook được trình bày khá đẹp và dễ tra cứu với ảnh và chữ in màu.

Chiến lược phát triển du lịch tpHCM

Bạn hãy chuyển sang tab tải về máy để tải ebook chiến lược phát triển du lịch tp Hồ Chí Minh nhé.

>> Xem thêm sách khác: luật du lịch