7 cách bảo quản sách không bị ố để sách luôn mới như mua

Có người đã từng hỏi mình có biết  cách bảo quản sách không bị ố ...