Cuộc thi Tái Sinh do Ổ Sách tổ chức có gì đặc biệt?

Cuộc thi Tái sinh diễn ra năm 2022 chính là cuộc thi viết truyện xuyên ...