Thiền sư và em bé 5 tuổi – Làm sao để chữa lành tâm hồn ?

“Thiền sư và em bé 5 tuổi” như một bàn tay nhẹ nhàng đến và ...