Nhà văn Lê Ngọc – Người chiến sĩ có tâm hồn thi sĩ

Nhà văn Lê Ngọc còn được biết đến là chiến sĩ công an nhân dân ...