Review sách: Nóng giận là bản năng tĩnh lặng là bản lĩnh

Bạn hiểu như thế nào về câu nói “Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng ...