Bức xúc không làm ta vô can – Con dao lạnh trong bàn tay ấm

Trong xã hội hiện nay có biết bao điều xấu xa mà chúng ta không ...