Hãy yêu quý sinh mệnh của mình vì nó là ước mơ của người khác

Nếu ai đó định kiến sai về bạn, hãy dùng thời gian chứng minh nó. ...